1

Par
5
Index
7
59
518m
56
500m
52
450m
47
420m
38
305m

1

Par
5
Index
7
59
518m
56
500m
52
450m
47
420m
38
305m

Håll till vänster

Långtslående flirtar med höger sida för att hålla bollen på fairway. Slaget över kullen kommer att rulla ner till vänster. Green faller mer än vad man först tror