11

Par
5
Index
8
59
450m
56
435m
52
385m
47
385m
38
276m

11

Par
5
Index
8
59
450m
56
435m
52
385m
47
385m
38
276m

Birdiechans på pappret men fairway som sluttar mycket höger är svår att träffa