12

Par
4
Index
10
59
340m
56
330m
52
310m
47
285m
38
189m

12

Par
4
Index
10
59
340m
56
330m
52
310m
47
285m
38
189m

Mitt eller på höger av fairway är att föredra för ett fritt andra slag så ta din favoritklubba från tee. Förbi green är en svår up and down