16

Par
4
Index
14
59
335m
56
320m
52
310m
47
275m
38
178m

16

Par
4
Index
14
59
335m
56
320m
52
310m
47
275m
38
178m

Ett "risk and reward"-hål. Du kan välja att slå över hela ravinen (avvakat då att bollen innan slagit i klockan när de gått av green) och komma nära green eller spela hålet som ett gogleg höger