17

Par
4
Index
6
59
345m
56
330m
52
320m
47
280m
38
280m

17

Par
4
Index
6
59
345m
56
330m
52
320m
47
280m
38
280m

Vänster fairway bör hittas för bästa inspelsvinkel. Svårt inspel om man har slagit förbi green