18

Par
4
Index
12
59
320m
56
305m
52
295m
47
280m
38
185m

18

Par
4
Index
12
59
320m
56
305m
52
295m
47
280m
38
185m

Långstlående kan skära av myckat av ravinen genom att hålla till höger. Kullen till vänster är att föredra mot ravinen. Ses i restaurangen!