2

Par
3
Index
17
59
135m
56
125m
52
125m
47
105m
38
105m

2

Par
3
Index
17
59
135m
56
125m
52
125m
47
105m
38
105m

Hålbeskrivning

Hålet spelas ofta en 1/2 klubba längre än avståndet då det är uppför. Första hälften av greenen lutar kraftigt mot och till höger