8

Par
4
Index
1
59
415m
56
385m
52
370m
47
315m
38
315m

8

Par
4
Index
1
59
415m
56
385m
52
370m
47
315m
38
315m

Långtslående går över bunkrarna. Förtsa bunkern är blind från tee. Högersida ger något längre men fritt inspel. Främre delen av greenområdet lutar kraftigt höger