Välkommen till Eslövs GK och Ellingebanan

Eslövs Golfklubbs 18-hålsbana (Ellingebanan) vid Ellinge är en omväxlande golfupplevelse där den första hälften utgörs av öppnare och slätare hål, medan den andra bjuder på en mer kuperad park och skogskaraktär.
Åtta av "in-hålen" har mer eller mindre direkt kontakt med den vackra Bråån. Banan är därmed också en naturupplevelse med ett rikt djur- och växtliv.
Vi hoppas att ni får en trevlig runda på vår bana.
Banan som grundades 1968 ligger belägen på historisk mark som tillhör Ellinge herresäte med anor från 1100 talet. Det nuvarande slottet kan man skymta från hål 11 och 12. Banan är ritad av den välkända banarkitekten Ture Bruce som även ligger bakom banor som Barsebäck GCC och Landskrona GK.

1

Par
5
Index
7
59
518m
56
500m
52
450m
47
420m
38
305m

1

Par
5
Index
7
59
518m
56
500m
52
450m
47
420m
38
305m

Håll till vänster

Långtslående flirtar med höger sida för att hålla bollen på fairway. Slaget över kullen kommer att rulla ner till vänster. Green faller mer än vad man först tror

Fakta om Ellinge banan

Banan invigdes officiellt med 9-hål 1969 som var ritade av Anders Amilon, som även något år innan ritat Bokskogen golfbana. Men redan 1974 utökades banan till 18 hål av Ture Bruce som ritade nio nya hål och delvis ritade om de gamla hålen.

Ture Bruce, som ritat banor som Barsebäck GCC, Landskrona GK och Mölle GK, skapade en svagt kuperad bana som ligger längs med Brååån. 1978 försågs hela banan med automatisk bevattning.

2006 tog klubben tillsammans med Peter Chamberlain och Karl-Oscar Seth fram en ombyggnadsplan för att förnya banans layout.

BANCHEF - Peter StrandSlope