Lokala regler

LOKALA REGLER - ESLÖVS GK

1. Out of bounds (Regel 27)
a. Är utmärkt med vita pinnar på hålen 1-6, 8-12 och 18
b. Boll som passerat vägen -definierad som out of bounds- på hålen 1, 5, 6, och 8
är out of bounds, även om bollen ligger på annan del av banan.

2. Vattenhinder (Regel 26) – Boll spelad provisoriskt enligt 26-1
a. Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i vattenhindret på hål 15 får spelaren spela en andra boll provisoriskt enligt något av de alternativ som gäller i Regel 26-1.
Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret måste spelaren fortsätta med denna.
Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt regel 26-1.
Om den ursprungliga bollen inte hittats eller identifierats inom de fem minuter som tillåts för sökande måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.

3. Mark under arbete (Regel 25-1)
a. Markeras med blå eller blåvita pinnar eller med vitmålad linje
b. Skador i bunker förorsakade av rinnande vatten ger lättnad enligt Regel 25:1b.

4. Hindrande föremål (Regel 24)
a. Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1.

5. Avståndsmätare (Regel 14-3).
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnader, vindhastighet, osv.), bryter spelaren mot Regel 14-3.

6. När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras

Plikt för brott mot Lokala Regler

Matchspel-förlust av hål       Slagspel- två slag