Fritt spel på Romeleåsen och Fredensborg

Fritt spel på Romeleåsens Golfklubb. (OBS gäller inte 2018)

Överenskommelse har träffats mellan Eslövs Golfklubb och Romeleåsens Golfklubb, att ingen eller reducerad greenfeeavgift ska betalas när medlemmarna spelar på varandras bana.
Grundtanken med utbytet är att ge klubbarnas "fullbetalande" medlemmar ett mervärde till sin årsavgift.

Till Romeleåsens GK:s hemsida

Följande bestämmelser har förhandlats fram:

1. Gäller under 2017

2. Utbytet gäller för helveckors- samt vardagsmedlemmar. Se pkt 5 nedan.

3. Vardagsmedlemmar kan endast utnyttja utbytet under vardagar. Helveckorsmedlemmar kan utnyttja utbytet under vardagar samt under helger efter kl. 13.00.

4. Respektive klubbars vanliga bokningssystem (GIT) och regler gäller.

5.  om våra banor INTE är öppna samtidigt gäller reducerad greenfee istället för ”fritt spel”, senior/junior 150/75 kr.

6. Utbytet gäller inte vid företagsgolf och klubbtävlingar.

7. Avgift kan förekomma i samband med gruppbokningar (20 personer) eller vid shotgunstart

8. Alla medlemmar som utnyttjar utbytet ska skriva in sig när man inte spelar på sin hemmaklubb.

9. Under helger före kl. 13.00  gäller Sydpoolengreenfee

Fritt spel på Fredensborg GolF Club - ingen greenfeeavgift.

Gäller under 2017

Som fullvärdig medlem kan du spela fritt 5 gånger per säsong på Fredensborg Golf Club.

OBS!ordinarie greenfee på resepektive banan för kl 12.00 på lör-, sön- och helgdagar

Till Fredensborgs Hemsida