Medlemskap

2017 

Bli medlem här!

OBS inget lån eller avgifter tillkommer

Helveckorsmedlemskap

Senior  årsvagift 4992 kr  
Yngre Senior 22-29 år 3840 kr
Junior 13-21 år  1350 kr
Knatte 0-12 år       850 kr

Åldersindelningen gäller uppnådd ålder under säsongen.

Vardagsmedlemskap 

Senior                           4500kr
Yngre Senior (22-29 år)  2895 kr
Junior (13-21 år)            930 kr
Knatte (upp till 12 år)     750 kr

Spel på alla tider under vardagar.

Halv greenfee betalas efter kl. 13.00 på lör- sön- och helgdagar. Innan kl. 13.00 betalas full greenfee.
Vid deltagande i tävlingar under helger betalas halv greenfee oavsett starttid.
Möjlighet att spela på alla "Sydpoolen"-klubbar mot en betalning av gällande sydpoolen greenfee. Läs mer under reducerad greenfee
Spel på korthålsbanan alla dagar i veckan.
Fritt spel på Romeleåsens GK under vardagar samt 5 ggr/år på Fredensborgs GK i Danmark.
Greenfeeutbyte helger. Se under fliken greenfeeutbyte.


Greenfeemedlemskap
   
Greenfee medlemskap med fem fria rundor 2495 kr

Vid spel på korthålsbanan betalas en greenfee på 125 kronor.
Vid spel på andra klubbar betalas full greenfee vilket bland annat betyder att man inte kan spela mot "Sydpoolen"-greenfee på andra banor under vardagar.Greenfeemedlemskap/Korthålsbanemedlemskap        

Greenfeemedlemskap / Korthålsbanemedlemskap 1995 kr

Fritt spel på korthålsbanan men man betalar full greenfee på Ellinge banan


Studentmedlemskap* 3500 kr

* Student måste kunna uppvisa gilitigt stundentkort, terminsräkning eller motsvarande max ålder 27 år
Spel på alla tider alla dagar i veckan.
Möjlighet att spela på alla "Sydpoolen"-klubbar mot en betalning av gällande sydpoolen greenfee. Läs mer under reducerad greenfee
Spel på korthålsbanan alla dagar i veckan.
Fritt spel på Romeleåsens GK vardagar samt helger efter kl. 13.00. Dessutom 5 ggr/år på Fredensborgs GK i Danmark.
Greenfeeutbyte helger. Se under fliken greenfeeutbyte.Studentmedlemskap** 1.995 kr

** Student måste kunna uppvisa gilitigt stundentkort, terminsräkning eller motsvarande max ålder 27 år, men endast spel på Eslövs Golfkubb ingen sydpoolen eller övriga samarbeten

Ovanstående avgifter inkluderar avgifter till Svenska Golfförbundet, Skånes Golfförbund, försäkringar samt tidningen Svensk Golf (avgift tillkommer för tidning utanför Sverige)

 


Korthålsbanemedlemskap

Senior 1655 kr
Junior (13-21 år) 830 kr
Knatte (upp till 12 år) 430 kr

Spel på korthålsbanan, alla tider alla dagar i veckan.

Medlemskapet berättigar inte till spel mot greenfee på andra banor.


Passiv medlem

Passivt medlemskap 500 kr

 

Fyll i kontaktformulär och bli medlem här!