Kallelse till extra bolagstämma i Eslövs Golfbana AB

Kallelse till

Extra bolagsstämma

Eslövs Golfbana Aktiebolag (org nr 556620-9754)

30 november 2017 kl. 19:00 på Eslövs Golfklubb, efter klubbens Höstmöte

 

§ 1
Robert Lindh, ordförande i ägaren, Eslövs Golfklubb, hälsar välkomna och förklarar extra bolagsstämman öppnad.

§ 2
Val av ordförande till att leda stämmans förhandlingar och utseende av sekreterare

§ 3
Val av justeringsman för protokollet

§ 4
Upprätta förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar i Eslövs Golfklubb, vilken även utgör röstlängd

§ 5
Valberedningen föreslår följande styrelse intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma:
Allan Mårtensson, ordförande
Joakim Gyllin
Christoffer Borg Mattisson

§ 6
Övriga frågor

 

 

 

Kommentarer