Plantering av träd och buskar

12 st medlemmar planterade ca 200 buskar och träd som en del i vårt projekt om biologiskt mångfalld.

Tack för er insats

Kommentarer