Styrelseledamöter

Robert Lindh

Ordförande

Hans Orre

Vice ordförande

Lars-Göran Wulff

Kassör

Allan Mårtensson

Sekreterare

Joakim Gyllin

Ledamot (ordförande i anläggningskommittén)

Ronnie Melén

Ledamot (ordförande i Seniorkommittén)

Håkan Bäckström

Ledamot (ordförande i PR kommittén)

Eva Andersson

Suppleant

Johan Ungesson