Kommittéer

På Eslövs Golfklubb har vi ett antal kommittér som verkar under styrelsen:

Anläggningskommittén: Som jobbar med frågor gällande bana, byggnader och maskiner

Junior och elit kommittén: Arbetar med frågar gällande vår juniorverskamhet men även med den del som avser vår elitverksamhet

Senior kommittén: Arbetar givetvis med gällande vår seniorverksamhet för både dam och herr. Seniorkommittén är även ansvarig för alla våra serielag på herrsidan

Damkommittén: Arbetar med frågor och tävlingar och seriespel gällande damerna i klubben. 

Utbildningskommitten: Ansvarar för alla frågor gällande grönt kort utbildning, det sker tillsammans med vår Pro.

Tävlingskommittén: De arbetar med våra klubbtävlingar

PR Kommittén: Ansvarar för all sponsring, annonser och profilering

Läs gärna mer om varje kommitté på flikarna.