Eslövs GK Damer

Välkommen till Eslövs GK Damer. Vi hälsar alla nya och gamla medlemmar välkomna till vår hemsida.

Vi vill säga TACK till alla damer som svarade på enkäten! Svaren har guidat oss i utformandet av aktiviteterna och nu har vi ett preliminärt program klart för alla aktiviteter under 2018. Flest damer önskade att Onsdagsgolfen spelas på eftermiddagen, tätt därefter kom förslaget att spela 9 hål och därefter följde önskemålet att inte bara spela tävling.

Ni önskade också spelträning på banan och regelträffar samt gruppträning. Vi börjar därför säsongen med spelträning och regelträffar i april.

Vi återkommer med förslag på gruppträningstillfällen för klubbens PROs till självkostnadspris när Johan och Thomas lagt sina scheman för våren.

För att få en lyckad damsektion vill vi uppmana alla damer att i största möjliga mån anmäla sig till utbildning, träning och tävling! Följ oss på facebook @Eslövs GK Damer

Vi ses den 4 april på Kick-Off på Ellinge Slott och Konferens!