Riktlinjer Seriespel Damer 2017

Dessa riktlinjer gäller alla damer som blir uttagna att spela en eller flera omgångar i de seriespel Eslövs golfklubb deltar i 2017.

SJUKDOM ELLER FÖRHINDER
Vid sjukdom eller akut förhinder skall lagansvarig meddelas i god tid per telefon så att ersättare kan sättas in. Agneta SanMartin 0725-124983.

SAMÅKNING

Samåkning skall ske och spelarna arrangerar själv detta på bästa sätt. Minst två spelare per bil i Skåneserien och Foursome och tre spelare per bil i D22.Varje spelare skall dela körkostnaden 20 kr/mil med förare och annan passagerare och skall betalas kontant till föraren av bilen. Milantal beräknas från Eslövs GK till destinationen enligt bifogad millista. Det utgår inte någon körersättning från klubben till spelare.

LAGSPEL RESULTAT
Pris till bästa lag delas ut i samtliga seriespelsomgångar. Om laget ligger i ledande position, skall laget stanna kvar för att motta pris. Det är spelarnas skyldighet att ta reda på lagets resultat innan hemfärd.

REGLER
Varje spelare skall alltid medföra en aktuell regelbok i bagen och se till att kontrollera vilka lokala regler som gäller vid varje spelomgång.

SPELPROGRAM 2017
Se nedanstående fil.