RIKTLINJER SERIESPEL DAMER 2018

Dessa riktlinjer gäller alla damer som blir uttagna att representera Eslöv i de seriespel vi deltar i.

REPRESENTATION
När du har blivit uttagen att spela i ett eller flera av våra lag vill vi att du på bästa sätt representerar Eslöv genom att att uppträda på bästa sätt både som lagspelare, medspelare och tävlingsdeltagare. Du måste kunna regler och sätta dej in i tävlingsupplägget.

VID SJUKDOM ELLER FÖRHINDER
Vid sjukdom eller akut förhinder att delta skall lagledare för laget meddelas så snabbt som möjligt per telefon.

SAMÅKNING skall ske och spelarna arrangerar själv detta på bästa sätt. Minst två spelare per bil i Skåneserien och Foursome och tre spelare per bil i D50 om plats finns. Förarersättning mellan samåkande spelare är 20 kr/mil m skall delas med och betalas kontant till föraren av bilen. Milantal beräknas från Eslövs GK till destinationen enligt bifogad millista. OBS! Det utgår inte någon körersättning från klubben till spelare.

LAGSPEL RESULTAT
Pris till bästa lag delas ut i samtliga seriespelsomgångar. Om laget ligger i ledande position, skall laget stanna kvar för att motta pris. Det är spelarnas skyldighet att ta reda på lagets resultat innan hemfärd.

TÄVLINGSREGLER, REGELBOK, LOKALA REGLER
Varje spelare skall alltid medföra en aktuell regelbok i bagen och se till att kontrollera vilka lokala regler som gäller vid varje spelomgång. För varje seriespel finns speciella tävlingsregler. Be att få dessa av den som är lagansvarig.