Eclectic

Anmälan och avgift
Lägg 100 kr i ett kuvert märkt Damernas Eclectic och med ditt Namn. Lämna till ansvarig eller lägg i brevlådan i Damrummet, innan eller samtidigt som du lämnar in underskrivet scorekort (med hcp) för din första runda.

Tävlingsform
Du tävlar med dig själv, vilket kan vara en sporre när man går en sällskapsrunda. Du måste gå alla 18 hålen i varje runda. Scorekortet förs på vanligt sätt, men de resultat du vill registrera i tävlingen ringar du in. Scorekortet som signerats på vanligt vis, av dig och din markör, lägger du i brevlådan i damrummet.

OBS!  

  • Resultat från par och matchspel får inte användas.
  • Ofullständiga, eller ej läsbara, eller på annat vis 
    felaktigt ifyllda scorekort, godkänns inte. 

Deltagare
Damer som är medlemmar i EvGK med hcp 0- 36. 36+ spelar på hcp 36.

Tävlingsperiod
12 april - 13 sept 2017. 

Du får spela under hela säsongen och slutresultaten läses av senast den 13 september och alla hålresultaten räknas. Saknas resultat på något hål blir det inget pris.

På www.eslovsgk.se, under 'Tävlingsresultat' kan du följa resultatet under tävlingens gång.

Resultat   
Vid säsongens slut summeras antalet slag som markerats över samtliga 18 hål, spelhcp på sist inlämnat scorekort dividerat med 2 dras ifrån och kvar blir resultatet.

Prisutdelningen sker vid höstavslutningen söndag den 24 september.

Tävlingsansvarig  Mona Nimander 070-5229440, nimander@telia.com