Regelfrågor

Frågor/Svar: Provisorisk boll ex vis vid hål 10 på Eslövs GK

 

27-2a/2    En spelares utslag från tee kan ha hamnat i ett vattenhinder, men det är klart att bollen inte är förlorad utanför ett vattenhinder eller 'out of bounds'. Spelaren meddelar, att eftersom bollen kan vara i vattenhindret, slår han en provisorisk boll. Regel 27-2a verkar förbjuda spel av provisorisk boll under denna omständighet. Hur skall man döma?

Svar:   Spelaren slog inte en provisorisk boll som stämmer överens med definitionen för 'Provisorisk boll' enl vilken en boll som spelas enl Regel 27-2 är spelad för en boll förlorad utanför ett vattenhinder eller som kan vara 'Out of bounds'. Denna andra boll från tee, blev i spel, eftersom det inte var en provisorisk boll.

27-2a/2.2    Om spelarens boll kan ha kommit till vila i ett vattenhinder, är spelaren då förhindrad att spela en provisorisk boll?

Svar:     Nej. Även om originalbollen är i vattenhindret får spelaren spela en provisorisk boll om originalbollen också kan vara förlorad utanför vattenhindret eller 'out of bounds'. I sådana fall, om originalbollen hittas i vattenhindret, måste den provisoriska bollen överges.

27-2a/2.5    En spelares utslag från tee slås mot ett område med träd, buskar och högt gräs. I tron att hans boll kunde vara förlorad utanför ett vattenhinder, anmälde spelaren sin avsikt, att spela en provisorisk boll och spelade den från tee. När han kom fram till området, fann han, att området ifråga var sumpmark, som hade markerats som sidovattenhinder och det var känt, eller så gott som säkert, att hans boll var förlorad i det. Hur skall man döma?

Svar:     Eftersom spelaren spelade sin andra boll från tee i tron, att hans ursprungliga boll kunde vara förlorad utanför ett vattenhinder, var denna boll en provisorisk boll. Den därpå följande upptäckten, att området i fråga i verkligheten är ett sidovattenhinder är irrelevant, därför måste spelaren överge den provisoriska bollen och agera enl Regel 26-1, se Regel 27-2c.

27-2a/3    I avsaknad av godtagbara skäl till att en boll kan vara förlorad utanför ett vattenhinder eller 'out of bounds' har en spelare rätt, att spela en provisorisk boll?

Svar:   Nej, om en spelare spelar en andra boll under sådana omständigheter är bollen inte en provisorisk boll.

Frågorna och svaren är hämtade från 'Decisions on the rules of golf 2014 - 2015'.

April 2015/Violet Persson

 

* Skillnader Matchspel-Slagspel , se nedan.