ECLECTIC

RESULTAT

RESULTAT REDOVISAS LÖPANDE HÄR SAMT PÅ "HÄFTSTIFTSTAVLAN" I DAMERNAS OMKLÄDNINGSRUM.

Pristagare Eclectic 2018

1 AngeliKa Persson

2. Kicki Orre

3. Pia Sellers

4. Monica Rydén

5. Eva Eskilsson

TÄVLINGSREGLER

ECLECTIC spelas som slagtävling med rätt att spela obegränsat med rundor under perioden 1 maj- 19 september. och spelas i tre klasser:

A: Hcp 0-23,4                     tee 47            18 hål slagtävling            Startavgift 100 kr

B: Hcp 23,5-36                   tee 47            18 hål  slagtävling           Startavgift 100 kr

C: Hcp 20-54                     tee Guld         18 hål  slagtävling           Startavgift 100 kr

Så här går det till:

  1. Spelare kan när som helst under säsongen ansluta sig till ECLECTIC och väljer själv speldatum.
  2. Startavgiften är 100 kr för hela säsongen, obegränsat antal rundor. Startavgiften lämnas till Tävlingsansvarig eller läggs i ett kuvert i brevtlådan i damernas omklädningsrum tillsammans med scorekortet för första rundan.
  3. Tävlingen måste spelas med markör. Markören kan vara en medspelare/familjemedlem under en sällskapsrunda eller en medspelare i klubbtävling.
  4. Spearen spelar slagtävling. Dvs. Alla slag räknas per hål.
  5. Spelare får INTE spela ECLECTIC i match- eller partävling.
  6. Den första rundan i ECLECTIC måste spelaren håla ut bollen på samtliga hål. Detta resultat ligger till grund för fortsatta förbättringar.
  7. Under de följande rundorna gäller det att försöka förbättra resultatet från föregående rond på varje hål. Endast de resultat som är förbättrade skall ringas in på resultatkortet. Spelaren måste spela 18 hål.
  8. Vid varje speltillfälle ansvarar varje spelare för att det förs in namn och aktuellt datum, tee och handicap på resultatkortet och att kortet förs och signeras av både spelaren och markören. Ej signerat scorekort är ogiltigt.
  9. Spelaren kan följa sitt resultat på "Häftstiftstavlan i damernas omklädningsrum och även här på hemsidan.

I ECLECTIC räknas det bästa resultatet på varje hål samman till en idelarunda. Den spelare som har erhållit lägsta antal slag efter att hälften av antalet erhållna slag enligt slopen har dragits ifrån, vinner respektive klass. OBS! Saknas resultat på ett eller flera hål kan vi inte dela ut pris.

Det innebär att du kanske börjar i klass B men slutar i klass A eller tvärtom beroende på hur ditt handicap förändras över säsongen. Du kan däermot inte spela både klass B och klass C