Anmälan till Juniorträning 2017

Anmälan till årets juniorträning görs nedan. Sista anmälningsdag är 15 mars. All information angående juniorverksamheten publiceras på vår hemsida www.eslovsgk.se

Preliminär gruppindelning kommer presenteras på hemsidan när det närmar sig start.

Betalning görs via faktura innan första träningstillfället.

Vid första träningstillfället för varje grupp har vi föräldrainformation.

Vi ser gärna att förälder är med på denna information.