PR

Våra fyra huvudområden:

-Sponsring
-Företagsgolf
-Marknadsföring
-Information

-Våra sponsorer skall veta att deras insats har betydelse för EvGK och att de känner att de får ett värde tillbaka.
Vi kan nu erbjuda tre olika sponsorpaket plus två paket för tävlingssponsorer. Utöver de färdiga sponsorpaketen kan vi givetvis även skräddarsy ett paket enligt era egna önskemål.

-Inom Företagsgolfen vill vi att företagen skall kunna ägna dagen åt sina kunder, så tar vi i EvGK hand om arrangemanget.

-Vi vill marknadsföra EvGK för att öka kännedomen, men också så att man skall uppleva klubben som en vänlig och trevlig sådan att komma till.

-Vi skall hålla både medlemmar och gäster välinformerade om vad som händer på banan och på klubben, både via vår hemsida och anslagstavlor i klubbhuset.

Har du några tankar och idéer om ovanstående så bara kontakta PR-kommitténs ordförande Håkan Bäckström eller någon annan medlem i PR-kommittén.