Verksamhetsplan

Eslövs GK - Seniorkommitténs verksamhet 2017

Seniorkommitténs uppgift är att i första hand tillvarata seniorernas (Herrar 55+ och Damer 50+) intressen i klubben och anordna trevliga aktiviteter.

AKTIVITETER


SERIESPEL

Vi kommer att delta i Skånes Golfförbunds seriespel för seniorer, med ett lag i H22, H40, H50, H75 och H80 samt med två lag i H60 och H70.
Spelschema och lagledare framgår av anslag i klubbhuset och hemsidan.
Lagledarna ansvarar för laguttagning och är tävlingsledare på hemmabanan.
Träningslektioner kommer att genomföras för deltagare i seriespelet.

SENIORGOLF 

Seniorgolfen spelas ppå Måndagar med start kl. 08.00 och pågår under tiden april - september. Efter tävlingens slut utses den med sammanlagt flest poäng till årets seniormästare.
Fr.o.m oktober fortsätter seniorgolfen i samma form men med avslutad tävling efter varje tillfälle.
Se anslag i klubbhuset och hemsidan. Anmälan i GIT sker senast kl. 18 dagen före tävling.
Lottning sker och finns tillgänglig på Min Golf efter kl. 20.00.

Deltagare i Seniorgolfen avser som tidigare att delta i klubbens utveckling och vi kommer under året att bidraga med arbetsinsatser i samråd med Anläggningskommitén och klubbens ledning. Då kallas det Seniorkeepers.

GUBBAGOLFEN

"Gubbagolfen" spelas torsdagar året runt med fasta starttider.
Under sommartiden start kl. 08.00 och vintertiden start kl. 09.00.
Uppläggning och regler enligt anslag i klubbhuset och hemsidan.
Anmälan sker via Min Golf.

FYRVÄPPLINGEN

Ett utbyte mellan Eslöv, Skepparslöv, Bosjökloster och Hesslegården.
Spelschema framgår av inbjudan i klubbhuset och hemsida.
Anmälning sker via Min Golf.

MATCHSPEL - SINGEL 

Pågår under perioden maj - september. Se anslag i klubbhuset.

UTFLYKTER och AKTIVITETER

Besök på andra banor planeras ske om intresse finns, enligt särskild inbjudan.

TRÄFFAR mm

Säsongsupptakt - Vårträff i mitten av april enligt särskild inbjudan.
Säsongsavslutning - I början av oktober enligt särskild inbjudab.

ÖVRIGT

Representerar klubben i Skånes Golfförbunds seniorkonferenser i april och oktober.

I alla ovanstående tävlingar och utflykter krävs officiellt handicap.

SENIORKOMMITÉN

Ronni Melén