Gubbagolfen

 

Vi spelar torsdagar och har förbokade tider.


Starttid:
                           Under perioden                 april  -  september                08.00
                                                                            oktober  -  mars                      09.00

Lottning sker 15 minuter före första start.

Du skall anmäla dig direkt på "Min Golf" eller via terminalen i klubbhuset senast innan lottningen.

Gubbagolfen räknas som tävling och är handikappgrundande.

OBS! Antalet bollar och starttider kan ändras om företag, föreningar, större sällskap eller seriegolf är inbokad dessa dagar.

Deltagare skall vara medlemmar i klubben och H55+ med officiellt hcp, dock får man tillgodoräkna sig högst 30 slag.

H75+ har möjlighet att välja tee, 56 eller 47, den tee som väljs vid första starttillfället gäller hela säsongen.

Vi spelar slaggolf och tävlar både individuellt och i lag.
I lagtävlingen summeras avvikelser mot handikapp per hål för alla i bollen utom det sämsta resultatet.

Tävlingsavgiften är 30 kr per deltagare. (varav 10 kr går till klubben).

Vid spelårets slut utdelas tre nettopriser.

Tävlingsledare  Bengt Lindstrand 076 - 781 46 26
                                Ronni Melén           072 - 234 57 12