Välkommen till Tävlingskommittén

Sponsorer: En viktig del av tävlingskommitténs arbetsuppgifter är att finna sponsorer till våra prisbord. Därför är det viktigt att våra spelare/medlemmar ger våra sponsorer så positiva intryck så att sponsorn vill återkomma

Vår uppgift: Tävlingskommittens uppgift är att skapa och genomför ett tävlingsprogram, som omfattar ett antal tävlingar, kategorimästerskap och klubbmästerskap

Vår ambition: Är att kunna bjuda på en bra mix av olika tävlingsformer, som kan intressera medlemmarna till att deltaga.

TK, ordförande

se mer under spelprogram