Lokala regler

 

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR ESLÖVS GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor: 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid entré dörren.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel). 

1. Out of bounds (Regel 18)
-Är utmärkt med vita pinnar på hålen 1-6, 8-12 och 18.
-Boll som passerat vägen -definierad som out of bounds- på hålen 1, 5, 6, och 8 är out of bounds, även om bollen ligger på annan del av banan som är innanför banans gräns på andra hål

2.Pliktområden (Regel 17)
-Det röda pliktområdet på hål 12,13,16,17 och 18 som bara är definierad på en sida är oändligt
-Provisorisk boll vid Pliktområde hål 10, 15, 16 och 18
Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt:
När spelaren spelar den provisoriska bollen får spelaren välja lättnadsalternativet slag och distans (se Regel 17.1d(1)), lättnadsalternativet bakåt med flagglinjen (se Regel 17.1d(2)) eller, om det är ett rött pliktområde, lättnadsalternativet i sidled (se Regel 17.1d(3)).
Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna regel får spelaren inte använda något ytterligare alternativ enligt Regel 17.1 med avseende på den ursprungliga bollen. För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att:
När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid får spelaren välja att antingen:
Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och i så fall får den provisoriska bollen inte spelas. Alla slag med den provisoriska bollen innan den övergavs (inklusive gjorda slag och varje pliktslag för spel enbart på den bollen) räknas inte, eller
Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga bollen spelas.
När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområde blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete
-Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
-Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
-Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
-Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. 

4.Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
-Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda. 

TÄVLINGSVILLKOR
Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.
Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling. 

5. Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

6. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Beslutade av Eslövs GK:s styrelse 2019-03-11