Golfbil för uthyrning

Priser 2021

- Gäst utan läkarintyg 350 kr

- Gäst med läkarintyg 250 kr

Bil bör bokas i förväg på info@eslovsgk.se eller  0413-18610