Golfbil

Golfbil 2021

- Medlem/gäst utan läkarintyg 350 kr

- Gäst med läkarintyg 250 kr

- Medlem med läkarintyg 200 kr

Bilar måste bokas i förväg.