Golfbil

Golfbil 2019

- Medlem utan läkarintyg 350 kr

- Medlem med läkarintyg 200 kr

Årskort med läkarintyg 2995 kr

Bilar måste bokas i förväg. Man kan max ha 3 bokningar per person samtidigt