Alla tävlingar inställd till och med 30:e juni

Alla tävlingar inställd till den 30:e juni

Enligt tidigare besked så är alla tävlingar inställd fram till och med 31:e maj. Vi följer Folhälsomyndigheten och Svenska Golfförbundets rekommendationer och därför ställer vi in alla tävlingar fram till den 30:e juni. Det gäller alla klubbtävlingar, seniorgolfen, gubbagolfen, damgolfen och rövargolfen. Det är alltså inga tävlingar alls fram till och med den 30:e juni.

Vi kommer framöver att följa Svenska Golfförbundets rekommendationer och de har meddelat att nytt besked för sommaren kommer i början av juni.

Vid frågor så kontakta kansliet på 0413-18610 eller på mail info@eslovsgk.se

Kommentarer

Fler artiklar