Extra årsmöte

Styrelsen kallar till extra årmöte den 30:e januari kl 19.00

Avstyckning av tomten runt klubbhuset är nu klar, och Eslövs Golfklubb äger nu även marken.
Nästa steg är att söka lagfart och ta ut inteckning/pantbrev i fastigheten för våra krediter hos banken.
Detta ger klubben möjlighet till bättre räntevillkor framöver.
Enligt stadgarna måste beslut om pantsättning av fastigheten tas på ett Årsmöte.

Eslövs Golfklubb mottog under år 2000 en gåva från Hans-Christian Wehtje i form av aktier.
Dessa aktier som nu ökat kraftigt i värde och styrelsen vill ha möjlighet att sälja av en del av innehavet
för att på sikt användas till förbättringar på klubben.  

Extra Årsmötet 2020-01-30 kl 19.00 i klubbhuset
 

Agenda

  1.        Mötets godkännande av uttag pantbrev och pantsättning av fastigheten
  2.        Mötets godkännande av försäljning av aktier från HC Wehtjes minnesfond

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Extra årsmöte 2020-01-10
Världshandicap 2020 2019-12-04
Titleist Julkampanj 2019-11-12
Handlingar till årsmöte 2019.11.28 kl 19.00 2019-10-21
Golfbilsförbud 2019-10-15