Verksamhetsplan

Eslövs GK
Seniorsektion                                       September 2020

Verksamhetsplan för år 2021

Seniorsektionens uppgift är att tillvarata seniorernas (60+) intressen
i klubben och att ordna väl besökta aktiviteter.

Seriespelet

Vi planerar att delta i Skånes Golfförbunds seriespel för seniorer med lag i klasserna H22,
H 40, H 50, H 60, H 70, H 75 och H 80.
Även damerna kommer att deltaga med några lag i seriespelet.
Spelschema och lagledare enligt anslag i klubbhuset och på hemsidan.
Lagledarna ansvarar för laguttagning och är tävlingsledare på hemmabanan.
Träningslektioner kommer att anordnas för deltagare i seriespelet.

Seniorgolfen

Seniorgolfen spelas på måndagar och pågår under tiden april – september.
Efter tävlingens slut utses årets Seniormästare.
Från och med oktober månad fortsätter seniorgolfen, men med avslutad tävling efter varje tävlingstillfälle;
se anslag i klubbhuset och meddelande på hemsidan.

Deltagare i Seniorgolfen avser att, som tidigare och i samråd med anläggningsansvariga
och klubbledning, delta i klubbens utvecklingsarbete (Seniorkeepers) .

Gubbagolfen

Gubbagolfen spelas året runt på torsdagar, under sommartid med start klockan 08:00 och
under vintertid med start klockan 09:00.
För upplägg och regler, se anslag i klubbhuset och meddelande på hemsidan.

Damgolfen

Damgolf spelas under sommarhalvåret på torsdagar, med start kl. 09.08

Fyrväpplingen

Fyrväpplingen är ett tävlingsutbyte mellan EvGK, Skepparslövs Gk, Bosjöklosters Gk och
Hesslegårdens Gk.
Spelschemat framgår av inbjudan som anslås i klubbhuset och som finns tillgänglig på hemsidan.

Utflykter och aktiviteter

Besök på andra banor mm sker efter särskild inbjudan via epost och anslag i klubbhuset.

Träffar mm

Säsongsupptakt – vårträffen sker i mitten av april månad efter särskild inbjudan.
Säsongsavslutning – sker i början av oktober månad efter särskild inbjudan.

Övrigt

Sektionen har en representant som deltar i Skånes Golfförbunds seniorkonferenser i april och oktober månader.
Sektionen avser att under år 2020 sponsra en av tävlingarna under Golfveckan.
Sektionen avser att, liksom föregående år, överföra största möjliga överskott av kommitténs
verksamhet till klubbkassan.

Ronni Melén, ordförande
Sune Backan, Nils-Gunnar Ekdala, Sven Göransson, Leif Larsson,
Pia Sellers, Elisabeth Måsén, Ulla Hansson, Steffan Ringdahl ledamöter.