Verksamhetsplan

September 2018

Eslövs GK - Seniorkommitténs verksamhet 2019

Seniorkommitténs uppgift är att tillvarata seniorernas ( 60+ ) intressen i klubben och anordna välbesökta aktiviteter.

AKTIVITETER


SERIESPEL

Vi kommer att delta i Skånes Golfförbunds seriespel för seniorer, med lag i klasserna H22, H40, H50, H75 och H80 samt med två lag i H60 och H70.
Spelschema och lagledare enligt anslag i klubbhuset och hemsidan.
Lagledarna ansvarar för laguttagning och är tävlingsledare på hemmabanan.
Träningslektioner kommer att anordnas för deltagare i seriespelet.

SENIORGOLF 

Seniorgolfen spelas på Måndagar och pågår under tiden april - september. Efter tävlingens slut utses årets seniormästare.
Fr.o.m oktober fortsätter seniorgolfen i samma form som innan, men med avslutad tävling efter varje tillfälle.
Se anslag i klubbhuset och meddelande på hemsidan. Anmälan sker via Min Golf senast kl. 18 dagen före tävling.
Efter lottning finns startlistan tillgänglig på Min Golf from kl. 20.00.

Deltagare i Seniorgolfen avser att, som tidigare och i samråd med anläggningsansvariga och klubbledning, delta i klubbens utvecklingsarbete (Seniorkeepers).

GUBBAGOLFEN

Gubbagolfen spelas året runt på torsdagar, med fast startid, under sommartid med start kl. 08.00 och vintertiden med start kl. 09.00.
För upplägg och regler, se anslag i klubbhuset och meddelande på hemsidan.
Anmälan sker via Min Golf.

FYRVÄPPLINGEN

Fyrväpplingen är ett tävlingsutbyte mellan EvGK, Skepparslöv GK, Bosjöklosters GK och Hesslegårdens GK.
Spelschema framgår av inbjudan som anslås i klubbhuset och som finns tillgängligt på hemsidan.
Anmälning sker via Min Golf till arrangerande klubb.

MATCHSPEL - SINGEL ( H 55+ och D 50+)

Spelet Pågår under perioden maj - september. Se anslag i klubbhuset.

UTFLYKTER och AKTIVITETER

Besök på andra banor mm sker efter särskild inbjudan via epost och anslag i klubbhuset.

TRÄFFAR mm

Säsongsupptakt - Vårträffen sker i mitten av april månad enligt särskild inbjudan.
Säsongsavslutning - sker i början av oktober månad efter särskild inbjudan.

ÖVRIGT

Sektionen har en representant som deltar i Skånes Golfförbunds seniorkonferenser i april och oktober månader.

Sektionen avser att under 2019 sponsra en av tävlingarna under Golfveckan.

Sektionen avser att, liksom föregående år, överföra största möjliga överskott av sektionens verksamhet till klubbkassan.

 

SENIORSEKTIONEN

Ronni Melén, ORDFÖRANDE
Sune Backan, Bengt Björklund, Nils-Gunnar Ekdala, Sven Göransson, Leif Larsson, Bengt Lindstrand,
Pia Sellers och Kjell Stigenhag, ledamöter

 

Enligt årsmötets beslut är gränsen för seniorer ändrad för både damer och herrar till 60+.