Seniorkommiten 2020

Ordförande

Ronni Melen

Ledamöter

Elisabeth Måsén

Nils-Gunnar Ekdala

Sune Backan

Pia Sellers

Ulla Hansson

Leif Larsson

Steffan Ringdahl

Sven Göransson