Tävlingsbestämmelser

1. Anmälan till weekendtävlingar skall ske senast kl. 21.00 torsdagen före tävlingsdagen, om ej annat anges i tävlingsinbjudan. Du anmäler dig direkt på "Min golf" eller via terminalen i klubbhuset.

2. Startlista anslås i klubbhuset och på klubbens hemsida senast kl. 14.00 dag för tävlingsdag.

3. Anmälningsavgift skall erläggas före start i samband med hämtning av scorekort.

4. Tävlande som inte återtagit sin anmälan före anmälningstidens utgång, skall erlägga anmälningsavgift om ej särskilda skäl föreligger.

5. Vid uteblivande från tävling, utan avanmälan, skall dubbel anmälningsavgift betalas. Innan detta skett får ej något deltagande i annan tävling ske.

6. Klassindelning:
Klass A +8,0 - 12,4
Klass B 12,5 - 20,4
Klass C 20,5 - 36,0

Anmärkning: När antalet anmälda till en klass är 10 st eller mindre spelar dessa i närmast belägna klass med syftet att erhålla till antalet så lika klasser som möjligt.

7. Tävlingsdeltagare som efter anmälan men innan lottning ändrat sitt hcp, är skyldig att snarast anmäla detta till kansliet. Tävlingsdeltagare som anmält sig i högre klass men efter att tävlingen lottats sänkt sig till en lägre, spelar i den högre klass man anmält sig till. Vid omvänt förhållande spelar man även där i den högre klassen.

8. Vandringspriser eller vinnarglas kan endast erövras av medlemmar i EvGK.

9. Vid lika resultat i handicaptävlingar med slagspelsregler gäller i första hand ERHÅLLNA SLAGMETODEN och i andra hand MATEMATISKA METODEN om ej annat föreskrivits. Klubbmästerskapet avgörs vid lika resultat genom spel av 3 st. extra hål och därefter genom "sudden death".

10. Tävlingskommittén skall sanktionera alla former av tävlingar.

11. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att vidtaga de ändringar i tävlingsprogrammet den finner lämpliga samt anordna extra tävlingar